Sodelovanje z dr. Tino Mele na zadnjem dogodku in povezava do celotnega predavanja

S Tino se poznava že kar dolgo, nekoč obe študentki veterinarske medicine, potem pa mladi raziskovalki vsaka na svojem področju. Poleg obojega, bolj formalnega, pa naju veže predvsem pozitivizem in zanimanje za naravo, njeno spoštovanje in večno odkrivanje vsega tistega novega, kar te ne naučijo v nobeni ustanovi – raziskovanja na lastno pobudo. Skratka vedno smo v procesu učenja in prav je tako!

Zato me zelo veseli, da sva lahko prvič, a zagotovo ne zadnjič združili moči in na tej povezavi si lahko ogledate in poslušate kaj sva povedali. V prvem, krajšem uvodnem delu je nekaj z moje strani o visokih gredah, potem pa sledi Tinina odlična razlaga o uporabi koprive, regrata ter drugih pogostih koristnih »pleveli«, ki jih srečamo v naši okolici ter par idej, kako si lahko sami pomagamo pri preprečevanju okužbe s SARS Cov-2 oz. Covid-19.

Vsekakor vabljeni k spremljanju objav na naši in Tinini spletni strani ter FB Complementarium in FB Zelenacarovnica.

Hvala Mestni občini Celje za sofinanciranje in Ljudski univerzi Celje za organizacijsko in trajnostno podporo.

Projekt: Opolnomočenje različnih skupin prebivalstva o posledicah napačnega ravnanja z odpadnimi zdravili, pomenom endokrinih motilcev in predlog rešitev z vpeljavo zdravega življenjskega sloga

Projekt je bll sofinanciran s pomočjo Mestne občine Celje na področju socialne in zdravstvene dejavnosti v letu 2020 ter izveden s prostorsko in ozaveščevalno podporo Ljudske univerze v Celju.

VSEBINA PROJEKTA:

Na podlagi uspešno izpeljanega lanskega projekta, bi letos nadaljevali z njegovo osrednjo temo – odpadna zdravila (OZ) in kako ravnati z njimi ter jih povezali tudi z širšim vprašanjem problematike kemičnih motilcev endokrinega sistema – kar so lahko tudi nekatera zdravila in nadaljevali s svetovanjem oziroma predstavitvijo biodinamike ter antropozofske medicine Rudolfa Steinerja, utemeljitelja waldorfske pedagogike, kot enega od načinov za zdravo življenje.

V uvodnem delu bomo tako z gostjo, zdravnico splošne medicine izvedli prvo delavnico na temo OZ, naslednje predavanje bi obravnavalo širšo problematiko kemičnih motilcev endokrinega sistema in zaključilo s predstavitvijo možnosti, kaj lahko sami, poznavajoč osnovna načela biodnamičnega gospodarjenja na zdrav način pridelamo oziroma kako zdravo živimo. Projekt nagovarja celotno javnost, vse ciljne skupine: šoloobvezne, aktivno prebivalstvo in upokojene, da jih opremi s konkretnim znanjem glede obravnavanih vsebin in jim da možnost pogovora s strokovnjakom iz področja o obravnavani temi. Tukaj ima veliko vlogo tudi naš podpornik in gostitelj – Ljudska univerza v Celju, ki ima dostop do široke publike, ki jo v projektu nagovarjamo, prav tako pa se obračajo k projektom, ki so trajnostno naravnani.

PODROBEN OPIS PROJEKTNE VSEBINE:

Projekt nagovarja vsebine, ki so izjemno aktualne, a še vedno je nizka ozaveščenost glede le-teh. V zadnjih dveh desetletjih je področje kemičnih motilcev endokrinega sistema pritegnilo zanimanje številnih znanstvenikov, ki so želeli razjasniti mehanizem delovanja teh snovi in njihov vpliv na zdravje. Kemični motilci endokrinega sistema (KMES) vzbujajo zaskrbljenost, saj so povezani z razvojem številnih bolezni sodobnega časa, kot so rak, srčno-žilne bolezni, metabolni sindrom in debelost. Vplivajo lahko na reproduktivno zdravje žensk in moških. Izpostavljenost kemičnim motilcem endokrinega sistema je povezana z večjo pojavnostjo raka dojk in testisov, prezgodnje pubertete, endometrioze, z zmanjšano kakovostjo in količino semena ter posledično z moško neplodnostjo. Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2002 podala definicijo kemičnih motilcev endokrinega sistema, ki jih opredeljuje kot od zunaj vnesene kemične snovi oziroma mešanice snovi, ki preko sprememb v delovanju hormonov povzročajo neželene učinke na zdravje posameznega organizma ali njegovega potomstva oziroma (sub)populacije, kar je izjemno zaskrbljujoče. Ljudje smo hkrati izpostavljeni kompleksnim mešanicam snovi, ki lahko vplivajo na delovanje endokrinega sistema in posledično na zdravje posameznika. Kemični motilci endokrinega sistema so vsesplošno prisotni, najdemo jih v zraku, v vodi, v zemlji in se jim je nemogoče izogniti. Najdemo jih v izdelkih za vsakdanjo rabo, kot so na primer plastika (bisfenol A, dietil ftalat, dibutil ftalat, 4-nonifenol), kozmetični izdelki (triklosan, benzilparaben), zdravila (paracetamol), pesticidi (DDT, metoksiklor) in celo elektronske naprave (bromirani zaviralci gorenja). Glede na opisano je potrebno ljudi ozaveščati o obstoju takšnih snovi in jim hkrati ponuditi rešitve – tukaj pa je naš doprinos z znanjem iz področja biodinamike in antropozofske medicine, ki jo bomo obogatili tudi s prisotnostjo strokovnjaka s področja. Inovativnost je vsekakor v neposredno obravnavanih tematikah, saj se jih lotevamo konstruktivno in postopno: najprej opolnomočimo na področju OZ, potem predstavimo problematiko motilcev endokrinega sistema in zaključimo z rešitvami oziroma opremimo slušatelje, kako lahko na zdrav način preprečijo izpostavljenost škodljivim snovem. Glede na preiskane, dostopne vire v MOC-u še nihče ni nagovoril zainteresirane javnosti s takšno vsebino niti ne na način kot predvideva naš projekt – se pravi z aktivnim ozaveščanjem.

IZVEDBA PROJEKTA:

Pripravili smo tri (javne) dogodke.

Prvega smo izvedli v juniju (17. 6. 2020) z naslovom: Opolnomočenje različnih skupin prebivalstva o posledicah napačnega ravnanja z odpadnimi zdravili in gostjo ga. Melito Zlatečan, dr. med.

Naslednja dva dogodka smo bili v skladu z epidemiološko situacijo COVID-19, primorani izvesti preko spleta z uporabo video konference.

Drugi dogodek smo izvedli v novembru (4. 11. 2020) z naslovom: ABeCeda o kemičnih motilcih endokrinega sistema. Z nami je bil raziskovalec na področju toksikologije in sorodnih ved ter aktualni predsednik Slovenskega toksikološkega društva, dr. Jernej Kužner, dr. vet. med.

Zadnji, tretji dogodek smo tudi izvedli v novembru (11. 11. 2020) z naslovom: Kako v naravi najti vse kar potrebujemo za zdravo življenje? Z nami je bila raziskovalka in navdušenka nad poznavanjem zdravilnih rastlin, dr. Tina Mele, dr. vet. med.

Okrogla miza s Sally Ranney, Dr. Nino Meyerhof in Gregorjem Delejo

4. junij 2019, Zavod 2030 (Kersnikova 17a, 2. nadstropje)

od 11h do 13h.

Organizatorji in moderatorji: Domen Kočevar, Andreja Cepuš, Lucija Kolar in Tanja Tamše.

MIR, TRAJNOST, MLADI IN VZOR MAJHNIH MEST

PEACE, SUSTAINABILITY, YOUTH AND SMALL TOWNS AS IMPORTANT ROLE MODELS

Na okrogli mizi se bomo imeli čast pogovarjati s Sally Ranney, predano okoljevarstveno aktivistko iz ZDA, ki je delala kar s tremi predsedniki ZDA (Carter, Reagan, Clinton), ustanoviteljico in članico mnogih odborov. Sally je tudi življenjska partnerica Teda Turnerja (CNN) in zelo aktivna v njegovih projektih za ohranitev narave in ostale filantropije. Prilagamo link do njenega CV-ja. http://www.sallyranney.com/

V Celju se bomo v dialogu z izjemnimi gosti – poleg Sally Ranney bosta z nami še dva navdihujoča gosta:  Dr. Nina Meyerhof in Gregor Deleja, dotaknili perečih tem današnjega časa – podnebne spremembe, vloga trajnostnega razvoja, ohranjanje narave, vloga mladih pri ustvarjanju prihodnosti, ki bo temeljila na trajnostnem miru. Pomembno vlogo bomo namenili vzoru majhnih mest, ki so lahko aktivni peskovnik, kjer se preizkušajo novi modeli in načini delovanja, kjer se rojevajo družbene inovacije (pozitivne družbene spremembe).

Vabimo vse, ki bi želeli sodelovati v odprti debati, postaviti vprašanja in razširiti spekter svojega delovanja, da se odzovete, pošljete vprašanja in jih na samem dogodku tudi postavite vsem prisotnim gostom:

Dr. Nina Meyerhof je po rodu Nemka, sicer pa živeča v ZDA.Svoje življenje je posvetila delu za boljše življenje otrok z razvojem procesov opolnomočenja s poudarkom na samospoštovanju, demokratičnih življenjskih veščinah, razumevanju duhovne narave in širjenju lokalne/globalne perspektive. Kot predsednica in ustanoviteljica Children of the Earth, je vizionarska miselna voditeljica, priznana za življenje, ki zagovarja otroke in mladino.

Gregor Deleja iz Gimnazije Celje – Center, ki je eden bolj naprednih in navdihujočih ravnateljev pri nas. Poleg ravnateljskih obveznosti poučuje glasbo in klavir, vodi šolski zbor in fantovske a capella zasedbe, skrbi za programe mednarodne izmenjave in na svoje stroške spremlja dijake na izletih po Sloveniji in tujini. Priljubljen je tako med starši kot učenci.

Namen debate je oblikovati Think Tank; torej skupnostno razvijanje novih idej s ciljem pripeljati do konkretnih ukrepov, ki jih lahko sprejmejo vsi.  Nosilce odločanja želimo postaviti pred zahtevo, da poslušajo, kaj dejansko ljudje želijo ter sprejmejo nujne ukrepe za zaščito ‘Global Commons” (globalne skupne površine).

Debata bo spodbujala k skupnostnemu razmisleku:

  • Katere naj bi bile 3 prioritete za ohranjanje trajnostnega sveta? (dostop do čiste vode + dostop do interneta in informacij + vsa energija NAJ prihaja iz obnovljivih virov) – Vsak posameznik lahko tu prevzame svojo odgovornost.
  • Ozaveščanje dejstva, da podnebne spremembe niso oddaljene 50 ali 75 let, temveč le 10 do 15.  Kako bomo ohranili svet v smeri miru in trajnosti?
  • Ozaveščali bomo pomen, ki ga za naš planet nosita Arktika in Antarktika. Gozdovi in oceani, ‘globalne skupne površine – nadsistemi’, ki vplivajo na družbo, gospodarstvo in biotsko raznovrstnost našega celotnega planeta. 
  • Skupaj lahko za naš planet naredimo več: globalne izbire + globalni glasovi + globalni aktivni državljani = za globalno skupnost (zavestno sodelovanje pri zaščiti naših planetarnih ekosistemov.)

Okrogla miza bo v celoti potekala v angleškem jeziku.

Več o Zavodu 2030: www.2030.how

Več o Inštitutu Complementarium: www.complementarium.si

VEČ O SALLY:

https://www.linkedin.com/in/sally-ranney-94a45750/
https://www.linkedin.com/in/sally-ranney-1b788b13a/
https://www.globalchoices.org/
https://www.gaia.com/video/sally-ranney-imperative-consciousness-activism
http://www.sallyranney.com/work.html

VEČ O NINI:

http://www.coeworld.org/nina-meyerhof-edd

VEČ O GREGORJU:

https://www.mladina.si/187231/mit-o-malih-diktatorjih/
http://www.gcc.si/o-soli/https://val202.rtvslo.si/2016/10/ime-tedna-gregor-deleja/