O nas

Moje ime je Lucija.

Foto:GrupA

V letu 2002 sem končala študij veterinarske medicine na Univerzi v Ljubljani. Na Veterinarski fakulteti (VF) sem leta 2003 vpisala podiplomski študij biomedicine in ga skupaj z dodatnim izpopolnjevanjem na področju ekotoksikologije na Vrije Univerzi v Amsterdamu, leta 2007 tudi uspešno zaključila.

Nekaj časa sem nadaljevala na VF, se preizkusila v farmacevtski industriji, potem pa nadaljevala samostojno pot in to počnem še danes.

Moja znanja so izjemno interdisciplinarna, saj so področja na katerih delujem raznolika. Pri tem je potrebno tudi dosti prilagajanja in nadaljnega povezovanja, pri čemer izhajam iz osnovne ideje o komplementarnosti – se pravi dodajanju manjkajočega delčka v dokončno celoto.

Kompetence:

 • dodiplomska izobrazba s področja veterinarske medicine in podiplomska izobrazba na področju biomedicine (ekotoksikologija, analizna kemija, veterinarska farmakologija s toksikologijo)
 • specializirana znanja: večletne delovne izkušnje na področju ekotoksikologije in okolja: izdelava poročil in strokovnih mnenj, delo v laboratoriju in na terenu
 • vodenje prijav na razpise in priprava ustrezne projektne dokumentacije – vsebinska in administrativna podpora
 • poznavanje zakonodaje, stanja in ključnih akterjev na področju odpadkov, posebej odpadnih zdravil in na drugih področjih v Sloveniji in v tujini
 • pisanje in priprava znanstvenih ter strokovnih člankov
 • predavanja: akademske in splošne narave; možnost interaktivne delavnice, ali vseživljenskega učenja
 • usposobljenost za svetovalca za kemikalije
 • poznavanje narave in njenih zakonitosti, svetovalka za biodinamično kmetijstvo

Povezave:

Moje ime je Daniel.

Leta 2005 sem na področju umetne inteligence pridobil naziv doktor znanosti z disertacijo Uporaba kvalitativnih modelov v numerični predikciji, pod mentorstvom akad. prof. dr. Ivana Bratka. Doktoriral sem na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Po zagovoru disertaceij, se je moja profesionalna kariera pričela dotikati tudi poslovnih vod. Na fakulteti sem uspel s prijavo projekta qSPAI (Eureka) ter močno kontribuiral pri uspešni prijavi projekta evropskega X-Media, nato pa sem se premaknil še bližje k poslovnim vodam, v raziskovalno intenzivno podjetje XLAB, kjer sem direktor raziskav in razvoja ter solastnik.

Moje delo se je dotikalo predvsem rabe umetne inteligence v porazdeljenih sistemih (podoktorski projekt iGRIDras) in se hkrati pričelo premikati iz raziskovalnega v strateško in vodstveno območje. Deloval sem na področju tehničnega svetovanja, višjega razvijalca in tudi internega evaluatorja na večjem številu FP6, FP7 ter H2020 projektov (MOSAICA, Odyssey, XtreemOS, Giraff+, FORTISSIMO, FORTISSIMO2) kot tudi nacionalnih, slovenskih projektov (DEDI, DEDI IIand large Slovenian Competence centre – CLASS) Projekta DEDI ter DEDI II (www.dedi.si) sem tudi koordiniral. Svoje znanje sem pričel uporabljati tudi na področju pridobivanja raziskovalnih projektov (DEDI, DEDI II, KROP2011, KROP2013, etc.) ter močno prispeval k uspehu večjega števila evropskih projektnih predlogov (FP7 SPECS, CloudScale, Finesce, DiveFor; H2020 FORTISSIMO2, TRILLION, TIMON, MANTIS, DICE, MIKELANGELO, RADON, SODALITE).

Prestop v vodstveno funkcijo sem formaliziral s pridobitvijo certifikata PRINCE2 ter takrat postal tudi direktor zasebnega zavoda COMPLEMENTARIUM. V okviru vodenja večjih evropskih projektov sem trenutno koordinator H2020 projekta SODALITE, ki je delni naslednik projekta MIKELANGELO, ki je bil, pod mojim vodstvom, končan 2018.

Kompetence:

 • Izobrazba s področja računalništva in informatike, natančneje porazdeljenih sistemov in umetne inteligence.
 • Prijava na evropske razpise – specialist za H2020 RIA/IA razpise.
 • Vodstvene kompetence: PRINCE2 certifikat.

Povezave: