Poslanstvo

Complementarium izhaja iz latinske besede “complement”, najboljšo razlago delimo na tej povezavi.

Skratka komplemetarno pomeni dopolnjujoče, del nečesa, ki se komplementarno sestavi v celoto. In to je tisto, kar v Complementariumu počnemo oziroma k čemur stremimo.

Ideje dopolnimo, projekte zaključimo, raziskave izvršimo, skratka dodamo del, ki manjka ali še boljše izpopolnimo ga na način, ki je primeren tako naročniku kot nam.